Prestacions econòmiques per defunció i supervivència.

El pagament de la prestació econòmica per IT es pot fer per dues vies: a través del pagament delegat o el pagament directe.