Kontrol eta Seguimendu kon

Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduen Mutua bakoitzeko organo eskuduna, babestutako edo atxikitako langileen eta horien eskubidedunen alde ezarrita dituen Gizarte Laguntzako Erreserbaren ondoriozko onurak emateko, baldin eta lan-istripu bat edo lanbide-gaixotasun bat izan badute eta egoera edo behar bereziko egoeran badaude. Onurak aukerakoak izanen dira, eta Gizarte Segurantzako babes-ekintzan sartutakoetatik independenteak.

Erregelamendu bidez ezartzen den kide kopuruak osatuko du. Kide horiek enpresa elkartuetako langileen ordezkarien eta enpresaburu elkartuen ordezkarien artean banatuko dira, zati berdinetan. Enpresaburu elkartuen ordezkariak Zuzendaritza Batzordeak izendatuko ditu, eta atxikitako langileek ere ordezkaritza izango dute.