Kotizazioa

Gizarte Segurantzaren zama ekonomikoa jasateko enpresaburu eta langileek duten kotizazio-betebeharra.