Cotización

Obriga contributiva imposta a empresarios e traballadores para o sostemento das cargas económicas da Seguridade Social.