Seguretat al treball

Conjunt de disciplines científiques i tècniques que identifiquen, avaluen i controlen els factors de risc relacionats amb l'estructura del centre de treball, les seves instal·lacions, les màquines, els equips de treball, els processos i els productes, amb la descripció de les mesures col·lectives o individuals per a la seva prevenció.