Seguridade no Traballo

Conxunto de disciplinas científicas e técnicas que identifican, avalían e controlan os factores de risco relacionados coa estrutura do centro de traballo, as súas instalacións, as máquinas, os equipos de traballo, os procesos e os produtos, sinalando as medidas colectivas ou individuais para a súa prevención.