Fraternidad-Muprespa enpresak 14,1 milioi eman ditu laneko istripuen tasa murrizteko

Bonus
Autor
Fraternidad-Muprespa

Fraternidad-Muprespa Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean diharduen mutualitateak 14.129.000 euroko pizgarriak kudeatu zituen Bonus 2019 kanpainan (2018ko ekitaldiari dagokiona). Hartzaileak 5.784 enpresa elkartu izan ziren, laneko istripu-tasa nabarmen gutxitzeagatik. Zenbateko hori Fraternidad-Muprespa mutualitateak iazko kanpainan ordaindutakoa baino % 11 handiagoa da. 6.060 eskaera, jasotako 6.305en % 96, aldekoak izan ziren. 

Fraternidad-Muprespa mutualitateak digitalizatzearen aldeko apustu sendoa egiten jarraitzen duelarik, jasotako eskaeren % 52 bide telematikoz iritsi ziren, hau da, aurreko kanpainan jasotakoen % 12. Mutualitateak bere enpresa elkartuen eskura jartzen du eskaera egiteko bide erosoagoa eta arinagoa, eta, gainera, prozesuak digitalizatzeko erakundeak duen konpromisoa betetzen du. 

Pizgarri hori jaso zuten enpresen % 87k 50 langile ditu gehienez. % 10ek 50 eta 249 langile artean dituzte, eta gainerako % 3a 250 langile edo gehiago dituzten enpresak dira. 

2019ko kanpainan, pizgarriaren zenbatekoa enpresa eskatzaileen lanbideko kontingentzien kuoten % 5ekoa izan zen, behaketa-aldiari zegokion epean. Fraternidad-Muprespa mutualitateak 8,4 milioi euro ordaindu zizkion enpresa eskatzaileen % 79ri kontzeptu horrengatik. Prebentzio lanetan inbertsio osagarriak egin dituzten enpresen kasuan, pizgarria % 5 handiagoa zen. Prebentzio-ekintza horiei esker, 5,6 milioi euro ordaindu zitzaizkion gainerako enpresen % 29ri.

Carlos Aranda Erakundeko Zuzendari Kudeatzaileak nabarmendu duenez, “Fraternidad-Muprespa mutualitateak garrantzi handia ematen dio istripu-tasa murrizteari, langileen osasuna babestu eta segurtatzera bideratutako prebentzio-neurrien bidez. Helburu horrekin kudeatzen den dirua ezin da inoiz gastutzat hartu, enpresa batek egin dezakeen inbertsio onenetako bat baizik”. 

2020-2021 kanpainetan aurkeztu beharreko Bonus pizgarriak bertan behera utzi dira

Bonus pizgarri-sistema, DGOSSek (Gizarte Segurantzako Antolamenduko Zuzendaritza Nagusia) lanbide kontingentziengatik aitortutako kotizazioak murrizteko. Fraternidad-Muprespa mutualitateak, elkarlanean diharduen mutualitate den aldetik, enpresei estaldura ematen die eta horientzat kudeatzen ditu pizgarri horiek. Pizgarri horiek eten egin dira 2020. urteko kotizazioetarako, abenduaren 27ko 18/2019 Errege Lege-Dekretuaren arabera, zergen, katastroaren eta gizarte-segurantzaren arloko zenbait neurri hartzen dituenak. Lehenago, abenduaren 28ko 20/2018 Errege Lege Dekretuak bertan behera utzi zituen 2019an sortutako kotizazioak.

¿Te ha resultado útil?