Ordainketa eskuordetua

Enpresa elkartuak langileari Aldi Baterako Ezintasunagatiko subsidioa ordainduko dio, eta honek ondoren ordaindutakoa berreskuratu ahal izango du Gizarte Segurantzan kotizatu beharrekoari kantitate hori deskontatuz (TC1).