Pagament delegat

Pagament del subsidi per incapacitat temporal fet per l'empresa associada a favor del seu treballador, la qual, posteriorment, podrà recuperar els imports pagats i deduir-los de les cotitzacions de la Seguretat Social (TC1).