Atenció Sanitària

atenció-sanitària

Contingència professional

A Fraternidad-Muprespa som conscients de les conseqüències que comporta un accident de treball, tant per al treballador com per a la seva empresa. Per això, la nostra missió és restablir la salut dels treballadors protegits de la millor manera possible.

Oferim:

 • Agilitat assistencial (urgències 24 hores).
 • Rapidesa en el diagnòstic i proves complementàries.
 • Fluida comunicació amb l'empresa per a la correcta valoració de l'accident patit.
 • Història clínica digitalitzada.
 • Assistència sanitària integral, tant ambulatòria com hospitalària i rehabilitadora.
 • Supervisió del tractament i control de la durada de la lesió per part de sanitaris altament qualificats.

Totes les despeses derivades d’aquest accident són abonades per Fraternidad-Muprespa (quirúrgiques, farmàcia i desplaçaments), prèvia autorització de la Mútua.

La qualitat assistencial és el nostre objectiu prioritari, apliquem els protocols necessaris, estudiem els casos i fem un seguiment exhaustiu per a la millor recuperació dels pacients.
La nostra infraestructura sanitària garanteix una completa assistència a qualsevol accidentat. Per a això, disposem de mitjans propis que ens permeten cobrir des de la primera cura d'urgències fins a les proves diagnòstiques, la intervenció quirúrgica, si fos necessària, i la rehabilitació.

Disposem dels millors especialistes i professionals en cada camp. Tenim un equip sanitari altament qualificat i molt expert en el tractament de lesions i accidents de treball.
Tenim un avançat sistema informàtic que ens permet compartir les proves diagnòstiques entre els nostres especialistes per arribar a la millor solució per a cada pacient, independentment de la seva ubicació geogràfica, i reduir els temps d’espera gràcies a la disponibilitat en qualsevol centre i moment de l’historial clínic digital.

Els pacients de Fraternidad-Muprespa disposen de la història clínica electrònica (HCE), la qual evita la repetició d’estudis radiològics no necessaris i disminueix les exposicions a radiacions ionitzants i permet al pacient disposar a l’instant de la seva informació clínica a través del Portal del pacient i de l’app Mi Frater Paciente.

Contingència comuna

Per a les empreses associades que han exercit l’opció de la prestació econòmica d’incapacitat temporal per contingències comunes amb la Mútua, gestionem la prestació econòmica d’aquesta contingència i el seguiment de les baixes dels treballadors per col·laborar en la recuperació dels pacients.

Asistencia Rehabilitadora

Medical

 

A través de la rehabilitación, pretendemos que la curación sea la mejor y más rápida posible, a través de una estrecha relación entre el médico especialista,  el fisioterapeuta y el paciente, que es para nosotros el centro del tratamiento.

Con el desarrollo e implantación de herramientas de apoyo para la actividad del fisioterapeuta, y el establecimiento de un sistema de mejora continua conseguimos:

 •     Valorar al paciente con la mayor objetividad.
 •     Trabajar de manera personalizada para cada paciente.
 •     Activar el papel del paciente en su recuperación.
 •     Realizar rehabilitación con garantías también fuera del gimnasio.
 •     Prescribir tratamientos en línea y poder asegurar su efectividad, dando paso a la máxima innovación con las más avanzadas herramientas telemáticas.
 •     Mejorar la comunicación de fisioterapeutas, médicos y pacientes.
¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 7

You voted ‘up’