Hasiera data

...elkartze agirien

Elkartze dokumentuak eta eranskinak jarduera hasten den egunean izango dira indarrean, enpresaburuak eskaera Diruzaintzako Zuzendaritza Probintzialean edota bertako administrazioan aurkeztu ezean; kasu horretan eskaera aurkeztu den egunean jarriko da indarrean.