Data d'efecte

...dels documents d'associació.

Els documents d'associació i l’annex, quan correspongui, tindran efecte des del dia d'iniciació de l'activitat, tret que la sol·licitud de l'empresari fos presentada en la Direcció Provincial de la Tresoreria o la seva Administració amb posterioritat a l'inici de l'activitat, en aquest cas la data inicial d'efectes serà la de la seva presentació.