Empresa

Dende un enfoque económico entendemos a empresa como o conxunto de recursos materiais e humanos orientada á produción de bens e servizos, destinados á súa venda no mercado, coa finalidade de obter un beneficio.
Para os efectos da Seguridade Social consideramos a empresa como toda persoa natural ou xurídica, pública ou privada, por cuxa conta traballan as persoas incluídas no campo de aplicación de calquera Réxime de Seguridade Social, estando estes traballadores suxeitos ao seu poder de dirección e organización.

Noticias

Novedades

Atópase dispoñible para a súa descarga desde a Web de Fraternidad-Muprespa unha nova versión do aplicativo PAT2003 , utilizado para traballar cos correos do servizo ePAT e a xeración de remesas para os sistemas Delt@ e CoNTA. Fraternidad-Muprespa pon á súa disposición de forma totalmente gratuíta o aplicativo PAT2003 completo ...