Gertakari gertakizunengatiko prestazio ekonomikoa

Fraternidad-Muprespa laneko gertakizun baten ondoriozko aldi baterako ezintasunagatik emandako prestazio ekonomikoak honako helburu hau du: langileak (laneko istripu edo gaixotasun baten ondorioz) aldi baterako lan egin ezin duelako eta osasun laguntza behar duelako sortzen den diru-sarreren falta betetzea.

Prestaciones económica por contingencia profesional

Prestazio ekonomiko hori Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorraren eta Araubide Berezien babes ekintzaren barnean sartzen da.

Prestazioaren ordainketa eskuordetua

Baja medikoaren bidez langilearen aldi baterako ezintasun egoera zehaztu ondoren, lan kontratua eten egiten da. Hala, enpresaren lana ordaintzeko betebeharra bertan behera geldituko da, baina langileak kotizatzen jarraitzeko betebeharra izango du.

Une horretatik aurrera, enpresak prestazioa ordaindu beharko du, ordainketa eskuordetu izeneko araubidean. Enpresak ordaindutako kopuruak berreskuratuko ditu beranduago, bere langile guztien kotizazio kuoten zenbatekotik kenduta.

Prestazioaren zenbatekoa

Baja medikoa hartu eta hurrengo egunetik, istripua izan duen langileak bere eguneroko kotizazio oinarriaren % 75i dagokion diru-laguntza bat jasoko du, ordainketa eskuordetu bidez.

Prestazioaren ordainketa zuzena

Aldi baterako ezintasun egoerak irauten duen bitartean, Fraternidad-Muprespak langileari zuzenean ordaintzea ekar dezaketen zenbait egoera gerta daitezke, esaterako:

  • Lan kontratua amaitzea
  • Enpresariak ordainketa eskuordetua egiteko betebeharra haustea
  • Langileak 6 hilabete baino gehiago igarotzea baja medikoko egoeran, baldin eta 10 langile baino gutxiagoko enpresa batekoa bada
  • GSINk baja espresuki luzatzea, lehen 12 hilabeteak igaro ondoren.
  • Prestazioaren gehienezko epea amaitzea (18 hilabete)
  • Araubide berezietako langileak

Prestazioaren iraupena

Prestazio ekonomikoak gehienez hamabi hilabeteko iraupena izango du. Aldi hori beste sei hilabetez luzatu ahal izango da, baldin eta luzapen aldi horretan sendatu eta alta medikoa jaso dezakeela aurreikusten bada.

Aldi baterako ezintasunari dagokion gehienezko epea (18 hilabete) amaitutakoan, langilearen egoera aztertu beharko da, gehienez hiru hilabeteko epean, ezintasun iraunkorra eman behar zaion erabakitzeko. Dena den, oraindik tratamendu medikoa behar badu eta interesdunaren egoera klinikoa behin betikotzat jotzen ez bada, aldi baterako ezintasuna luzatu ahal izango da (gehienez 24 hilabetez).

¿Erabilgarria izan al zaizu eduki hau?
(reset)
¡Mila esker zure botoagatik!

Puntuak: 0