Accident de treball in itinere

Es considera in itinere aquell tipus d’accident laboral sofert per un treballador en anar o en tornar del lloc de treball des de o cap al seu domicili habitual, fora de la jornada laboral, sempre que no es trenqui el nexe causal en el trajecte o recorregut.

No s’ha de confondre amb la modalitat “en missió”.

- Accident de treball in itinere: fora de la jornada laboral (desplaçament domicili/feina o viceversa).
- Accident de treball en missió: dins de la jornada laboral (desplaçament per a activitat professional).