Organigrama de Fraternidad-Muprespa

Les retribucions del director gerent i de la resta del personal que exerceixi funcions executives a Fraternidad-Muprespa, que estan subjectes als límits màxims fixats per a cada grup pel Reial decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels màxims responsables i directius al sector públic empresarial i a altres entitats, seran fixades per la Junta Directiva, segons el que disposa l’article 71.8 del text refós de la Llei general de la Seguretat Social (en la redacció donada per la Llei 35/2014, de 26 de desembre, per la qual es modifica el text refós de la Llei general de la Seguretat Social, en relació amb el règim jurídic de les mútues d’accidents de treball i malalties professionals de la Seguretat Social).

El règim d’aquestes retribucions està pendent de desenvolupament reglamentari (disposició final cinquena de la Llei 35/2014).

Carlos Aranda Martín. Director gerent

Enginyer agrònom per l'Escola Tècnica Superior d'Enginyers Agrònoms (Universitat Politècnica de Madrid) i llicenciat en Ciències Polítiques i Sociologia (Universitat Complutense de Madrid).

Va ser nomenat director gerent de Fraternidad-Muprespa al maig de 2010. Fins a aquest nomenament ocupava el càrrec de director general del Grup TRAGSA. Funcionari de l’Estat, ha exercit la seva carrera com a directiu en diferents destinacions de l’Administració d'Espanya i Europa: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació; Institut de Relacions Agràries; FAO-ONU per a l’Agricultura i l’Alimentació; ambaixada d’Espanya a Roma; representació permanent d’Espanya davant la Unió Europea a Brussel·les; Subdirecció General d’Industrialització i Comercialització Agroalimentària.

 

Antero Fernández de la Mela Muñoz. Secretari general

Llicenciat en Dret a la Universitat Complutense de Madrid.

El 1989 va ser nomenat director provincial a Valladolid de Mutua Rural de Previsión Social (MUTRAL). A l’agost de 1998 va passar a exercir el càrrec de director adjunt del Departament d’Afiliació-Recaptació de Fraternidad a Madrid. El 2001 va ser nomenat director del Departament de Gestió de Xarxa de Fraternidad-Muprespa,  fins que el 2011 va ser nomenat director del Departament del Defensor del Mutualista.

Al desembre de 2012 va ser nomenat secretari general de la Mútua, càrrec que ocupa actualment.

 

Esteban Mate de Miguel. Subdirector general de Gestió

 

Llicenciat en Ciències Físiques a la Universitat Autònoma de Madrid. Màster en Direcció Estratègica i Gestió de la Innovació (Universitat Carlos III de Madrid). Postgrau en Gestió del Coneixement (Universitat Oberta de Catalunya) i curs superior en Intel·ligència de Negoci de l’Escola d’Organització Industrial (EOI).

També té estudis de postgrau en matèria de salut, ja que va obtenir el diploma de Lideratge i Transformació en Organitzacions Sanitàries a la Deusto Business School, impartit en el context de la triple meta sanitària.

Va iniciar la seva carrera professional a Fraternidad-Muprespa al gener de 2003, l’any 2007 va ser nomenat director del Departament d’Organització i Planificació i al juliol de 2015 se’l va nomenar subdirector general de Gestió.

En la seva trajectòria professional, ha liderat un dels grans projectes de la Mútua, el Pla Estratègic Corporatiu, base de la nova filosofia i manera de treballar de Fraternidad-Muprespa, que li ha proporcionat una visió global de l'entitat que li permetrà promoure la innovació en la gestió de la Mútua.

 

Natalia Fernández Laviada. Subdirectora general de Prevenció, Qualitat i Comunicació

 

Llicenciada en Dret a la Universitat de Cantàbria. Màster en Prevenció de Riscos Laborals en Seguretat, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia (Escola Universitària de Graduats Socials). Expert universitari en Organització i Innovació en la Gestió d’Empreses (Facultat de Ciències Econòmiques). Postgrau en Direcció i Gestió de Serveis Sanitaris i Socials (Facultat d’Administració d’Empreses). Postgrau d’expert en Seguretat Social (Universitat de Castella-la Manxa). Màster internacional en Protocol i Relacions Institucionals (Institut Europeu de Salut i Benestar Social).

El 2002 comença la seva carrera professional a Fraternidad-Muprespa i passa per admissió, gestora de serveis i directora provincial a Cantàbria. El 2011 va ser nomenada subdirectora general d’Organització i Xarxa i des del 2015 ocupa el càrrec de subdirectora general de Prevenció, Qualitat i Comunicació.

Articulista i docent amb centenars d’intervencions en congressos, taules rodones i fòrums en matèria de seguretat i salut, diversitat i igualtat, lideratge, seguretat social i mútues.

 

Pedro Serrera Cobos. Subdirector general de Sistemes d’Informació i Serveis

 

Enginyer superior de Telecomunicació per la Universitat Politècnica de Madrid. Certified Information Security Manager (CISM) per ISACA. Màster en Direcció Economicofinancera al Centre d’Estudis Financers (CEF).

Va ingressar a Fraternidad-Muprespa el 2002 i ha ocupat els càrrecs de director de Desenvolupament i director del Centre de Sistemes d’Informació (CIO). Al gener de 2011 va ser nomenat subdirector general de Sistemes d’Informació i actualment és subdirector general de Sistemes d’Informació i Serveis.

La seva trajectòria professional ha estat lligada als sistemes d’informació, tant en consultories com a la Mútua.

 

Rafael Doménech Gironi. Director del Centre d’Assessoria i Serveis JurídicsRafael Doménech Gironi. Director del Centre d’Assessoria i Serveis Jurídics

Llicenciat en Dret a la Universitat Complutense de Madrid (1970-1975). Col·legiat exercent de l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Madrid des de 1977. Ha estat lletrat de l’Administració Institucional de Serveis Professionals i del Fons de Garantia Salarial.

El 1995 va ingressar al Departament d’Assessoria Jurídica de La Fraternidad. És director del Centre d’Assessoria i Serveis Jurídics des de 1999.

 

Manuel Porrúa García. Director del Centre de Recursos Humans i RSCManuel Porrúa García. Director del Centre de Recursos Humans i RSC.

Grau en Dret a la Universitat a Distància de Madrid, llicenciat en Investigació i Tècniques de Mercat a la Universitat Oberta de Catalunya i diplomat en Estadística a la Universitat Complutense de Madrid. Màster executive en Recursos Humans (Garrigues), Senior Professional in Human Resources - International (SPHRi), màster en Gestió de la Innovació (La Salle) i màster en Direcció de Sistemes d’Informació (IDE-CESEM).

Va ingressar a Fraternidad-Muprespa l’any 2000 i va ocupar diferents càrrecs en l’àmbit dels sistemes d’informació fins que el 2011 va canviar a la funció de Recursos Humans, ja que va ser nomenat director del Departament de Gestió de Recursos Humans; el 2013 va passar a ocupar el càrrec actual de director del Centre de Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa.

 

Arturo Ruiz Díez. Director del Centre Financer ComptableArturo Ruiz Díez. Director del Centre Financer Comptable

Enginyer superior industrial per la Universitat Politècnica de Madrid.

Va iniciar la seva carrera professional en consultoria de sistemes d’informació, sempre en l’àmbit financer. El 2004 es va incorporar a Fraternidad-Muprespa com a director del projecte del nou sistema d’informació econòmica. Posteriorment va ocupar diferents càrrecs en la Subdirecció General de Sistemes d’Informació i Serveis. El 2008 va ser nomenat director del Departament de Pagaments, Registres Comptables i Inventari i des d’octubre de 2019 és el director del Centre Financer Comptable, de manera que així continua el seu vincle amb l’àrea econòmica en el desenvolupament de sistemes financers i la seva integració en el sistema comptable de la Seguretat Social. 

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: 0

You voted ‘down’