Memòria d’accions de Responsabilitat Social Corporativa i Objectius de Desenvolupament Sostenible

La Responsabilitat Social de Fraternidad-Muprespa consisteix a promoure, integrar i difondre, en tots els seus àmbits d’actuació, el desenvolupament de pràctiques responsables que contribueixin a l’impuls dels seus valors i principis i a la millor consecució de les línies i els objectius estratègics dels plans estratègics corporatius, i afavorir especialment la transparència, la sostenibilitat i la competitivitat de la Mútua i la creació de valor compartit entre els seus grups d’interès.

Implantant accions per afavorir la transparència i el bon govern corporatiu, la Mútua contribueix a augmentar la confiança de les seves empreses. Una gestió responsable dels recursos humans ajuda a millorar la relació amb la feina i entre les persones de l’entitat. El respecte al medi ambient i el consum responsable incideixen en bona part dels objectius de cada una de les línies d’actuació (qualitat, confiança, eficiència...). Les actuacions de cooperació al desenvolupament ajuden en la millora de la relació amb la societat i l’augment de la nostra visibilitat.

Des del 2021 Fraternidad-Muprespa ha perseguit amb fermesa que les seves accions de responsabilitat social estiguin vinculades als Objectius de Desenvolupament Sostenibles (ODS) per avançar en l’Agenda 2030.

Línies d’actuació

Amb l’objectiu d’arbitrar la seva activitat en termes de responsabilitat social, la Mútua disposa del Comitè de Responsabilitat Social Corporativa, encarregat de fixar i supervisar les línies d’actuació en l’estricte compliment dels requeriments legals:

  • integració de l’RSC i el comportament ètic
  • Pràctiques laborals responsables
  • Responsabilitat sociosanitària
  • Voluntariat corporatiu i altres activitats d’interès social
  • Sostenibilitat mediambiental
¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: -3