Misió, Visió y Valors

Misión

mision

Restablir la salut dels treballadors protegits i proporcionar les prestacions econòmiques amb la millor atenció i garantia.

Visió

visión

Oferir un servei proper, àgil i professional als treballadors, a empresaris i a autònoms de la nostra Mútua.

Valores

Fraternidad-Muprespa pretén aconseguir l'èxit a través d'un comportament exemplar tant en l'àmbit intern com amb els seus grups d'interès i amb la societat en general. És conscient del seu paper com a entitat col·laboradora amb la Seguretat Social i de la seva naturalesa sense ànim de lucre. El nostre compromís estable amb els principis de les Nacions Unides, amb les millors pràctiques directives i organitzacionals i el seu rigor en l'acompliment de les seves funcions asseguren un funcionament impecable, honest i exemplar. 

Aquests són els valors que regeixen la seva actuació:

Servei als clients.

Pel que fa al servei als clients, els aspectes que cal destacar són els següents:

 • Rapidesa i agilitat en l’atenció als treballadors protegits, a la recerca sempre de l’excel·lència sanitària.
 • Igualtat de tracte a tots els associats i adherits.
 • Capacitat de resolució.
 • Transparència sobre els motius que ens porten a prendre les decisions.

Compromís dels empleats.

Tots els empleats prestaran col·laboració en l'execució de qualsevol activitat. En aquest sentit, cal destacar com a valors específics els següents:

 • Transparència i comunicació entre els empleats per assolir els objectius de l'entitat.
 • Treball en equip a fi de garantir un millor servei i més qualitat d'aquest.
 • Aportació, per part de cada empleat, del seu coneixement a fi d'assolir més eficiència en la gestió.
 • Respecte i igualtat de tracte entre i a tots els empleats de Fraternidad-Muprespa.

Sentit d'allò públic.

Fraternidad-Muprespa ha de tenir com a valor fonamental el sentit d’allò públic en la seva gestió, ja que presta un servei al qual els treballadors protegits tenen dret.

 • L'aplicació àgil de les normes i polítiques dictades per la Seguretat Social.
 • La transparència en la gestió.

Eficiència, qualitat i innovació.

Fraternidad-Muprespa ha de gestionar amb eficiència, qualitat i innovació. En concret, és essencial:

 • Aprofitar i optimitzar els recursos dels quals disposa per a la prestació dels serveis i l'assoliment dels objectius corporatius.
 • Garantir les prestacions d'acord amb els criteris de la Seguretat Social en uns terminis raonables i amb uns costos adequats i proporcionats.
 • Fomentar la innovació, la millora, la creativitat i l'aplicació de les millors tecnologies per progressar en la gestió i en la qualitat.
 • Apostar per la màxima qualitat sanitària.
 • Impulsar l'adquisició de coneixements per part dels empleats i de la mateixa organització (gestió del coneixement).

Ètica i responsabilitat social corporativa.

Fraternidad-Muprespa mantindrà i fomentarà un comportament ètic tant de la mateixa institució com dels seus empleats. En aquest sentit és fonamental:

 • Honestedat per part de tots els empleats i de la mateixa institució amb tots els grups d'interès.
 • Respecte a la confidencialitat de la informació tractada per l'empresa, especialment quan es tracti de la gestió de dades de caràcter sanitari.
 • Foment de la responsabilitat social corporativa com a entitat emmarcada al sector públic i amb vocació de servei a la societat.
¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: 2

You voted ‘down’