Informe Anual i Memòria

Després del tancament natural de l'any, Fraternidad-Muprespa confecciona l'anomenada Memòria de Sostenibilitat i Informe Anual, elaborada conforme als criteris de la guia del Global Reporting Initiative (GRI), que presenta amb total transparència allò ocorregut a l'organització durant l'últim any.

A la memòria es reflecteixen tots els aspectes rellevants referents a la mútua, des de les juntes i òrgans de govern fins al catàleg de serveis ofert, passant per les dades econòmiques de l'exercici.

Els aspectes més importants recollits a l'informe són:

  • Estructura de govern
  • Compromís amb els grups d'interès.
  • Informe de gestió
  • Informació economicofinancera
  • Compromís amb els mutualistes
  • Compromís amb els treballadors
  • Compromís amb l'entorn i la societat
  • Comptes anuals

A continuació es poden descarregar els informes anuals dels anys:

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Points: -3

You voted ‘down’