Compromís amb la RSC

A Fraternidad-Muprespa ens comprometem mitjançant la nostra Política de gestió ètica i responsabilitat social corporativa al desenvolupament sostenible a través d’una actuació ètica i responsable que posi en relleu la nostra cultura corporativa i els principis ètics inherents a les nostres funcions públiques de col·laboració amb la Seguretat Social.

Fraternidad-Muprespa va aprovar el 2012 el seu primer Pla de responsabilitat social corporativa (2012-2014), en el qual es van concretar els compromisos en matèria de política econòmica, social i mediambiental, adquirits amb els grups d’interès de l’entitat: mutualistes, ocupats, col·laboradors, proveïdors, administracions públiques i institucions.

En l’actualitat continua vigent el  segon pla, corresponent al període 2016-2018, que estableix i reforça els compromisos de l’anterior, contribuint a la consecució de l’estratègia de l’entitat mitjançant la incorporació de les millors pràctiques, amb caràcter d’exemplaritat, en els diferents àmbits, adreçades a garantir la seguretat jurídica, l’eficàcia, l’eficiència, la sostenibilitat, la transparència i la competència.

La creació a l’octubre de 2016 del nostre Comitè de Responsabilitat  Social Corporativa ha servit per impulsar les pràctiques responsables de l’entitat amb la necessària coordinació entre les diferents unitats, en compliment dels requeriments legals del règim jurídic de la Mútua i tenint com a principals aquests objectius: continuar millorant la competitivitat i el progrés dels nostres grups d’interès; i aportar rendibilitat social i econòmica al sistema públic de Seguretat Social i a la societat en conjunt.

Pacte mundial de les Nacions Unides

A Fraternidad Muprespa, ampliant l'abast de la RSC, ens vam adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides el mes d'agost del 2010. L'adhesió al Pacte Mundial va ser una iniciativa voluntària de compromís ètic, destinada a acollir com una part integral de la nostra estratègia i operacions, principis de conducta i acció en matèria de drets humans i laborals, drets mediambientals (establir polítiques d'estalvi d'aigua, energia, paper, control de residus, etc.) i lluita contra la corrupció (promoció de la transparència financera, rebuig del suborn, malversació, favoritismes, etc.).

En essència, l'adhesió al pacte constitueix la nostra resposta i compromís amb les necessitats d'un món en transformació, basat en 10 principis bàsics en declaracions i convencions universals:

Drets humans

  • Fraternidad Muprespa a favor dels drets humans
  • Vulneració dels drets humans
  • Fraternidad Muprespa i la llibertat d'associació
  • Fraternidad Muprespa contra el treball forçat i la coacció
  • Eradicació del treball infantil

Drets laborals

  • Suport a l'abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l'ocupació

Drets mediambientals

  • Fraternidad Muprespa a favor del medi ambient
  • Iniciatives per respectar i fomentar les iniciatives que promoguin una major responsabilitat ambiental
  • Difusió de tecnologies ecològiques

Lluita contra la corrupció

  • Fraternidad Muprespa contra la corrupció, l'extorsió i el suborn
¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: -4