Compromís amb la RSC

A Fraternidad-Muprespa ens comprometem mitjançant la nostra Política de gestió ètica i responsabilitat social corporativa al desenvolupament sostenible a través d’una actuació ètica i responsable que posi en relleu la nostra cultura corporativa i els principis ètics inherents a les nostres funcions públiques de col·laboració amb la Seguretat Social.

Fraternidad-Muprespa va aprovar el 2012 el seu primer Pla de responsabilitat social corporativa (2012-2014), en el qual es van concretar els compromisos en matèria de política econòmica, social i mediambiental, adquirits amb els grups d’interès de l’entitat: mutualistes, ocupats, col·laboradors, proveïdors, administracions públiques i institucions.

En l’actualitat continua vigent el  segon pla, corresponent al període 2016-2018, que estableix i reforça els compromisos de l’anterior, contribuint a la consecució de l’estratègia de l’entitat mitjançant la incorporació de les millors pràctiques, amb caràcter d’exemplaritat, en els diferents àmbits, adreçades a garantir la seguretat jurídica, l’eficàcia, l’eficiència, la sostenibilitat, la transparència i la competència.

La creació a l’octubre de 2016 del nostre Comitè de Responsabilitat  Social Corporativa ha servit per impulsar les pràctiques responsables de l’entitat amb la necessària coordinació entre les diferents unitats, en compliment dels requeriments legals del règim jurídic de la Mútua i tenint com a principals aquests objectius: continuar millorant la competitivitat i el progrés dels nostres grups d’interès; i aportar rendibilitat social i econòmica al sistema públic de Seguretat Social i a la societat en conjunt.

  Pacto mundial de las Naciones Unidas

  En Fraternidad-Muprespa, ampliando el alcance de la RSC, nos hemos adherido al Pacto Mundial de las Naciones Unidas en agosto de 2010. La adhesión al Pacto Mundial ha sido una iniciativa voluntaria de compromiso ético, destinada a acoger como una parte integral de nuestra estrategia y operaciones, principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos y Laborales, Derechos Medioambientales (establecer políticas de ahorro de agua, energía, papel, control de residuos, etc.) y lucha contra la corrupción (promoción de la transparencia financiera, rechazo del soborno, malversación, favoritismos, etc.)

  En esencia, la adhesión al pacto constituye nuestra respuesta y compromiso con las necesidades de un mundo en transformación, basado en 10 principios básicos en Declaraciones y Convenciones Universales:

  Derechos humanos

  • Fraternidad-Muprespa a favor de los Derechos Humanos
  • Vulneración de los Derechos Humanos
  • Fraternidad-Muprespa y la libertad de asociación
  • Fraternidad-Muprespa contra el trabajo forzoso y coacción
  • Erradicación del trabajo infantil

  Derechos laborales

  • Apoyo a la abolición de las prácticas de discriminación en el empleo y la ocupación

  Derechos medioambientales

  • Fraternidad-Muprespa a favor del medio ambiente
  • Iniciativas para respetar y fomentar las iniciativas que promuevan una mayor responsabilidad ambiental
  • Difusión de tecnologías ecológicas

  Lucha contra la corrupción

  • Fraternidad-Muprespa contra la corrupción, la extorsión y el soborno
  Vote up!

  Points: -3

  You voted ‘up’