Compromís amb la RSC

A Fraternidad-Muprespa ens comprometem mitjançant la nostra Política de gestió ètica i responsabilitat social corporativa al desenvolupament sostenible a través d’una actuació ètica i responsable que posi en relleu la nostra cultura corporativa i els principis ètics inherents a les nostres funcions públiques de col·laboració amb la Seguretat Social.

Fraternidad-Muprespa va aprovar el 2012 el seu primer Pla de responsabilitat social corporativa (2012-2014), en el qual es van concretar els compromisos en matèria de política econòmica, social i mediambiental, adquirits amb els grups d’interès de l’entitat: mutualistes, ocupats, col·laboradors, proveïdors, administracions públiques i institucions.

En l’actualitat continua vigent el  segon pla, corresponent al període 2016-2018, que estableix i reforça els compromisos de l’anterior, contribuint a la consecució de l’estratègia de l’entitat mitjançant la incorporació de les millors pràctiques, amb caràcter d’exemplaritat, en els diferents àmbits, adreçades a garantir la seguretat jurídica, l’eficàcia, l’eficiència, la sostenibilitat, la transparència i la competència.

La creació a l’octubre de 2016 del nostre Comitè de Responsabilitat  Social Corporativa ha servit per impulsar les pràctiques responsables de l’entitat amb la necessària coordinació entre les diferents unitats, en compliment dels requeriments legals del règim jurídic de la Mútua i tenint com a principals aquests objectius: continuar millorant la competitivitat i el progrés dels nostres grups d’interès; i aportar rendibilitat social i econòmica al sistema públic de Seguretat Social i a la societat en conjunt.

  Pacto mundial de las Naciones Unidas

  Fraternidad-Muprespa, ampliant l’abast de la RSC, es va adherir al Pacte Mundial de les Nacions Unides el mes d’agost de 2010, de renovació anual. La adhesión al Pacto Mundial ha sido una iniciativa voluntaria de compromiso ético, destinada a acoger como una parte integral de nuestra estrategia y operaciones, principios de conducta y acción en materia de Derechos Humanos y Laborales, Derechos Medioambientales (establecer políticas de ahorro de agua, energía, papel, control de residuos, etc.) y lucha contra la corrupción (promoción de la transparencia financiera, rechazo del soborno, malversación, favoritismos, etc.)

  En essència, l’adhesió al pacte constitueix la nostra resposta i compromís amb les necessitats d’un món en transformació, basat en 10 principis bàsics: 

  Drets humans

  1. Respectem la protecció dels drets humans fonamentals.

  2. Assegurem la no complicitat en la vulneració dels drets humans.

  Normes laborals 

  3. Donem suport a la llibertat d’afiliació i el reconeixement del dret a la negociació col·lectiva.

  4. Afirmem l’eliminació de tota forma de treball forçat o fet sota coacció.

  5.  Donem suport a l’erradicació del treball infantil.

  6. Defensem l’abolició de les pràctiques de discriminació en el treball i l’ocupació.

  Medi ambient 

  7. Mantenim un enfocament preventiu que afavoreixi el medi ambient.

  8. Fomentem les iniciatives que promoguin una responsabilitat ambiental més gran.

  9. Afavorim el desenvolupament i la difusió de tecnologies respectuoses amb el medi ambient.

  Anticorrupció

  10. Treballem contra la corrupció en totes les seves formes, inclosa l’extorsió i el suborn.

  ¿Te ha resultado útil?
  Vote up!

  Points: -3

  You voted ‘up’