Llei de transparència

La Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern té per objecte ampliar i reforçar la transparència de l’activitat pública, regular i garantir el dret d’accés a la informació relativa a aquella activitat i establir les obligacions de bon govern que han de complir els responsables públics, així com les conseqüències derivades del seu incompliment.

Al títol I, article 2 d’aquesta Llei som considerades entitats de la seva aplicació

“les entitats gestores i els serveis comuns de la Seg. Social, així com les mútues d’accidents laborals i malalties professionals col·laboradores de la Seg. Social”.

Informació institucional

Secció Institucional Llei transparència

La informació institucional correspon a les funcions desenvolupades per les mútues col·laboradores amb la Seg. Social; els serveis que oferim; el Pla estratègic corporatiu; el nostre compromís amb la responsabilitat social corporativa i el patrimoni immobiliari de Fraternidad-Muprespa

 

 

 

 

Estructura organitzativa

Secció Organitzativa Llei transparència

Comprèn la composició dels òrgans de govern i participació, així com l’organigrama de la Mútua.

Informació jurídica

El règim jurídic de Fraternidad-Muprespa, com a mútua col·laboradora amb la Seg. Social, està establert als articles de 80 a 102 del text refós de la Llei general de la Seg. Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre, pel Reglament sobre col·laboració de les mútues d’accidents laborals i malalties professionals de la Seg. Social (actualment denominades mútues col·laboradores amb la Seg. Social), aprovat pel Reial decret 1993/1995, de 7 de desembre, i pels Estatuts de l’entitat aprovats per Resolució de la Direcció General d’Ordenació de la Seguretat Social de data 2 de novembre de 2012:

Contacteu amb la mútua

Secció Contacte Llei transparènciaSi voleu sol·licitar més informació, us podeu adreçar a LA VOSTRA MÚTUA Fraternidad-Muprespa a través del formulari següent. FEU CLIC AQUÍ

Des de la mútua col·laboradora amb la Seguretat Social Fraternidad Muprespa, continuem treballant per posar a la vostra disposició millores i nous serveis a la nostra Oficina Digital.

Mutualitateen eta Espainiako Gobernuaren gardentasunari buruzko informazio gehiago nahi izanez gero, sartu honako esteka hauetan:

 

Logotipo del portal de la transparencia del gobierno de España

 

¿Us ha resultat útil aquest contingut?
(reset)
¡Gràcies pel vostre vot!

Points: -5