Metge Intern Resident

Amb la sigla MIR es fa referència a un llicenciat o graduat en Medicina que es troba en fase de formació remunerada (entre dos i cinc anys) en un hospital o centre de salut, previ examen d’accés, per aconseguir una especialitat mèdica.