Rebut de liquidació de cotitzacions

El RLC és el document (fitxer) que utilitzen les empreses per fer el pagament de les cotitzacions mensuals a la Seguretat Social. Amb la implantació de l’actual Sistema Cret@ va substituir el butlletí de cotització TC1.