Relació nominal de treballadors

La RNT és el document (fitxer) que conté les dades de tots els treballadors de les empreses per fer el pagament de les cotitzacions mensuals a la Seguretat Social juntament amb el RLC. Amb la implantació de l’actual Sistema Cret@ va substituir el butlletí de cotització TC2.