Sistema Delt@

91 418 32 40

Sistema Delt@

Des de l' 1 de gener de 2004 els associats a Fraternidad Muprespa li han de trametre, com a Entitat Gestora Col·laboradora núm. 275, tant el Comunicat d'Accident Laboral com la Relació d'Accidents Sense Baixa Mèdica, a través d'Internet, mitjançant el Sistema de Declaració Electrònica d'Accidents Laborals (Delt@), creat pel Ministeri de Treball i Immigració.

Igualment, Fraternidad Muprespa, un cop revisats aquests comunicats, els transmetrà a l'Autoritat Laboral mitjançant el sistema Delt@.

Requisits per transmere per Internet

A més de tenir accés a Internet, cal disposar d'un certificat classe 2CA, emès per la Fàbrica Nacional de la Moneda i Timbre (FNMT). Aquest certificat consisteix en un arxiu programari amb unes claus personalitzades que heu d'instal·lar a l'ordinador.

¿Com obtenir el certificat digital i donar-se d'alta a Delt@?

Per obtenir més informació d'això, pot contactar amb el nostre Centre de Contacte al 91 418 32 40, visitar qualsevol dels nostres centres o el web del sistema Delt@ https://delta.empleo.gob.es.

Enviament del CAL i de l'RSB per Internet

A l'adreça electrònica https://delta.empleo.gob.es, podreu enviar la documentació: bé mitjançant l' emplenament en línia de l'imprès CAL o RSB, o bé mitjançant la transmissió d'arxius en format remesa procedent d'un programari gratuït que la Mútua posa a disposició de tots els mutualistes interessats que ho sol·licitin (PAT2003)

Com obtenir més informació?

Per obtenir més informació sobre tot això, poden trucar al nostre Centre de Contacte, al 91 418 32 40, o adreçar-se a qualsevol dels nostres centres o a la web del Sistema Delt@ https://delta.empleo.gob.es.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 0

You voted ‘up’