Tractament de dades

Operacions i procediments tècnics, de caràcter automatitzat o no, que permetin la recollida, l’enregistrament, la conservació, l’elaboració, la modificació, el bloqueig i la cancel·lació, a banda de les cessions de dades que resultin de comunicacions, consultes, interconnexions i transferències.