Batzorde iraunkorra

Fraternidad-Muprespa mutualitateko Batzorde Iraunkorra Zuzendaritza Batzordeko bost kidek eta presidenteak osatzen dute; Zuzendaritza Batzordeak bere kideen artean izendatuko ditu bost kideak, eta presidentea Zuzendaritza Batzordekoa izango da. Batzorde Iraunkorrak Zuzendaritza Batzordea ordezkatzen du, eta presidenteak deituta egiten diren bileretan hartzen diren erabakiak Zuzendaritza Batzordeak jakinarazi eta berretsi beharko ditu. Gizarte Segurantzaren Lege Orokorraren testu bateginean (TRLGSS) ezarritako erantzukizun-sistema aplikatuko zaie batzordekideei, eta legezko testuan ezarritako bateraezintasunen eta debekuen mende egongo dira.

AZKENEKO EGUNERATZEA: 10/01/2020

Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós jauna

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.

Bartolomé Lora Toro jauna

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)

Jesús Fernández de la Vega Sanz jauna

REPSOL, S.A.

Germán Medina Carrillo jauna

ENDESA, S.A.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntuak: 0

You voted ‘up’