Fraternidad-Muprespa celebra su Junta General

Kidetutako enpresak mutuaren gobernuan duen eginkizuna

Fraternidad-Muprespa, Gizarte Segurantzaren 275. Mutua Kolaboratzailea, enpresarien elkarte pribatua da, irabazi-asmorik gabekoa, eta Gizarte Segurantzaren kudeaketan laguntzea du xede.

Kidetutako enpresek parte hartzen dute haren jarduketan, beren gobernu-organoen bitartez. Gobernu-organo gorena Batzar Nagusia da, eta kidetutako enpresaburu guztiek osatzen dute.

BATZAR NAGUSIAN PARTE HARTZEA

Fraternidad-Mupresparen ohiko Batzar Nagusia urtean behin biltzen da, aurrekontuen aurreproiektua eta urteko kontuak onesteko, baita Mutuaren jarduketan garrantzitsuak diren gaiei buruzko erabakiak hartzeko ere. Horretarako, Batzar Nagusiaren akordioak bertaratutakoen edo ordezkatutako mutualisten botoen gehiengo soilez onesten dira.

Mutuaren jarduketa kidetutako enpresetara hurbiltzeko eta gobernu-organo gorenean parte hartzea sustatzeko xedez, bertaratze-zedulak jarri ditugu zuen esku. Haien bitartez, Batzar Nagusira joan izana egiaztatu ahal izango da, bai eta botoa eskuordetu eta hura erabiltzeko argibideak eman ere.

PARTE-HARTZEA GARRANTZITSUA DA

Mutualistek, gardentasunean eta informazio-jarioan oinarrituta, Fraternidad-Mupresparen kudeaketan ahalik eta parte-hartze handiena izan dezaten da gure nahia.

Bertaratze-zedula elektronikoa betetzea

Zedula elektronikoaren lehenengo atalean (goiko zatia, beti bete beharrekoa) bi hutsune daude:

 1. Honako Jaun/Andere honen alde: Kidetutako Enpresaren (pertsona fisikoa edo juridikoa bada ere) ordezkariaren (hau da, pertsona fisikoaren) izenarekin bete beharko da.
  • Kidetutako enpresa pertsona fisikoa bada: pertsona horren edo ahaldunaren izen-abizenak.
  • Kidetutako enpresa pertsona juridikoa bada: ahaldunaren izen-abizenak.
 2. NAN: Aurreko atalean adierazitako ordezkariaren (hau da, pertsona fisikoaren) NAN zenbakiarekin bete behar da, edo haren pasaportearen edo egoitza-txartelaren zenbakiarekin, atzerritarra balitz.
 3. Kidetutako enpresa honena: Kidetutako enpresaren izenarekin bete behar da (pertsona fisikoa edo juridikoa).

Botoa eskuordetzea

Zedula elektronikoaren beheko atala Batzar Nagusira pertsonalki joan ezin izatekotan edo nahi ez izatekotan betetzeko da. Kasu horretan, betebehar sozialak betetzen dituen beste edozein bazkiderengan eskuordetu ahal izango da botoa.

Kasu hauetan, honela bete behar izango dira hutsuneak:

 1. Kidetutako enpresariabotoa eskuordetzan jaso duen Kidetutako enpresaren izenarekin bete behar da.
 2. Bazkidetze-dokumentuaren zenbakia: Enpresaren bazkidetze-dokumentuaren zenbakiarekin bete behar da.
 3. Honako Jaun/Andere honek ordezkatuta: Kidetutako enpresaren ordezkariaren izenarekin bete behar da.
 4. Horrez gain, ixa bat (X) ipini beharko da hautatutako botoaren aukeran.

Sinatzailea azaldu beharko da aurrealdean, kidetutako enpresaburuaren izenean, ordezkari bezala.

Zedula elektronikoa entregatzea edo bidaltzea

Fraternidad-Mupresparen Bulego Digitalaren bidez entregatu daiteke zedula, baita posta elektronikoz ere, honako helbide honetan: Clic aquí para mostrar email

Aurrez aurre ere entregatu daiteke (originala nahiz inprimatua) Fraternidad-Mupresparen edozein arreta-gunetan, non ale garbia eska baitaiteke.

Zedula Bulego Digitalaren bidez bidali nahi baduzu, sartu sisteman eta egin klik “Batzar Nagusirako zedula” jartzen duen zuzeneko sarbidean. Formatu elektronikoan bidali nahi baduzu, zedula deskargatu, bete, inprimatu, sinatu eta zigilatu ahal izango duzu; ondoren, hura eskaneatu edo haren argazki bat atera beharko duzu, irudia argia izan dadin eta informazioa erraz irakur dadin.

Garrantzitsua da zedula behar bezala beteta bidaltzea 2019ko uztailaren 13a baino lehen.

2018ko Batzar Nagusia

 

 Fraternidad-Muprespa Mutuako ohiko Batzar Orokorra  2020ko irailaren  24an, osteguna, 12:30etan, ospatuko da lehenengo deialdian Madrilgo Merkataritza-Ganberan, Santoñako Jauregian, Huertas 13, Madril.

Badaezpada beharrezkoa balitz, Batzarraren bigarren deialdi bat aurreikusi da: egun berean izango litzateke, 13:00etan, toki berean.

Honako hau izango da gai-zerrenda:

 • LEHENENGOA.- Kudeaketa soziala aztertzea.
 • BIGARRENA.- Zuzendaritza Batzordearen proposamenari jarraikiz, 2019ko ekitaldiari dagozkion Kontuak eta urteko Memoria onestea, Gizarte Segurantzaren Kontu Hartzailetza Nagusiaren ikuskaritza-txostenarekin batera.
 • HIRUGARRENA.- 2021. urterako Aurrekontuen aurreproiektua onestea eta, hala badagokio, Zuzendaritza Batzordearengan eskuordetzea aurreproiektua onesteko eskumenak.
 • LAUGARRENA.- Zuzendaritza Batzordeak  Fraternidad-Muprespak 2019ko ekitaldian zehar aldi baterako inbertsioak gauzatzeko Jokabide-kodearen betetzeari buruzko urteko txostena onestea.
 • BOSGARRENA.- Zuzendaritza Batzordeko kideak izendatu eta kentzea.
 • SEIGARRENA.- Eskaerak eta galderak.
 • ZAZPIGARRENA.- Batzar Nagusiaren akta onestea.
¿Erabilgarria izan al zaizu eduki hau?
(reset)
¡Mila esker zure botoagatik!

Puntuak: -2