Comissió Permanent

La Comissió Permanent de Fraternidad-Muprespa està integrada per cinc membres de la Junta Directiva, designats per aquesta d’entre els seus components, i el seu president, que serà el de la Junta Directiva. La Comissió actua per delegació de la Junta Directiva i les decisions adoptades en les seves reunions, convocades pel president, han de ser comunicades i ratificades posteriorment per aquesta. Als seus membres els serà d’aplicació el sistema de responsabilitats previst en el text refós de la Llei general de la Seguretat Social (TRLGSS), i estaran sotmesos a les incompatibilitats i prohibicions establerts en el text legal.

ÚLTIMA ACTUALITZACIÓ: 10/01/2020

Sr. Carlos Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós

MERCEDES-BENZ ESPAÑA, S.A.

Sr. Bartolomé Lora Toro

SOCIEDAD ESTATAL DE PARTICIPACIONES INDUSTRIALES (S.E.P.I.)

Sr. Jesús Fernández de la Vega Sanz

REPSOL, S.A.

Sr. Germán Medina Carrillo

ENDESA, S.A.

¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Points: 0

You voted ‘up’