Heriotzagatiko prestazio ekonomikoa

Laneko istripuaren edo laneko gaixotasunaren ondorioz langilea hil egiten bada, Fraternidad-Muprespak prestazio ekonomiko bat emango dio familiari, langilearen diru-sarreren falta betetzeko ordain gisa.

Fraternidad Muprespa Enfermedad Permanente

 

Prestazioaren onuraduna

  • Hauek izan daitezke alarguntza pentsioaren onuradunak: ezkontidea, izatezko bikotekidea edo ezkontide ohi dibortziatua, banandua edo ezkontza baliogabetuta duena.
  • Umezurtzak izango dira zurztasun pentsioaren onuradunak.
  • ildakoaren kargu zeuden gurasoak, baldin eta heriotzagatiko eta bizirik irauteagatiko pentsio eskubidea duten beste familiartekorik ez badago, edo horiek pentsioa jasotzeko eskubiderik ez badute.

Prestazioaren zenbatekoa eta iraupena

Ezkontidea, izatezko bikotea edo ezkontide ohi dibortziatua, banandua edo ezkontza baliogabetuta duena Alarguntza pentsioaren oinarri arautzailearen sei hilabete. Onuradun bat baino gehiago egonez gero, kalte-ordainaren banaketa alarguntza pentsioaren era berean egingo da, kalte-ordainaren % 40 bizirik dagoen ezkontideari dagokiola adieraziko duen bermea barne (edo, ezkontidea izan gabe ere, hildakoarekin bizi zen eta alarguntza pentsioaren onuraduna den pertsonari). •Onuraduna bakarra bada, eta haren eta hildakoaren arteko ezkontza baliogabetuta badago, kalte-ordainaren zenbatekoa hildakoarekin ezkonduta egondako denboraldiarekiko proportzionala izango da.

Umezurtzak

Zurztasun pentsioaren oinarri arautzailearen hilabete bat.

Horrez gain, umezurtzen artean pentsioaren oinarri arautzaileari dagozkion sei hilabeteak banatuta ateratzen den kopurua, baldin eta kalte-ordaina jasotzeko eskubidea duen ezkontiderik, izatezko bikoterik edo ezkontide ohirik ez badago. (2006ko ekainaren 22tik aurrera, ezkontiderik gabeko baldintza hori betetzen dela ulertuko da umezurtzaren gurasoen artean ezkontzarik egon ez bada).

Aita eta/edo ama

Oinarri arautzailearen bederatzi hilabete, aurreko ahaide bat bada. Oinarri arautzailearen bederatzi hilabete, aurreko bi ahaideak badira. Salbuespen gisa, laneko gertakizunen ondoriozko ezintasun iraunkorra duen pentsiodun bat hilez gero, kalte-ordaina hildakoa heriotzaren unean jasotzen ari zen pentsioaren zenbatekoaren arabera kalkulatuko da.
¿Te ha resultado útil?
Vote up!

Puntuak: 1

You voted ‘up’