Ezintasun iraunkorraren ondoriozko prestazio ekonomikoa

Langile batek ezintasun iraunkorra jasoko du, agindutako tratamendua egin eta alta medikoa jaso ondoren, muga anatomiko edo funtzional larriak dituenean, objetiboki zehaztu daitezkeenak eta ziurrenik behin betikoak izango direnak; baldin eta bere lanerako gaitasuna murrizten edo ezeztatzen badute.

Fraternidad Muprespa Enfermedad Permanente

Egoera horretan, Fraternidad-Muprespak prestazio ekonomiko bat eman behar dio langileari, bere diru-sarreren falta betetzeko. Prestazioaren zenbatekoa eta iraupena ezintasun mailaren arabera aldatzen da.

Ezintasunik gabeko lesio iraunkorrak

Prestazio hau Gizarte Segurantzak ematen duen oroharreko zenbatekoko kalte-ordaina da. Hartzaileak laneko istripuen edo gaixotasunen ondoriozko lesioak, mutilazioak eta deformazioak jasan dituzten langileak izango dira, baldin eta egoera horiek, ezintasun iraunkor izatera iritsi gabe, beren osotasun fisikoa murrizten badute. Prestazioa jaso ahal izateko, lesio, mutilazio edo deformazio horiek ondorio horretarako zehaztutako baremoan zehaztuta egon beharko dute.

Prestazio hau Gizarte Segurantzaren Araubide Orokorreko eta Nekazaritzako, Laneko Langileen, Langile Autonomoen eta Ikatz Meatzaritzako Araubide Berezietako babes ekintzaren barnean sartzen da.

Ezintasun iraunkor partziala

Ezintasun iraunkor osoa izan gabe, langileari bere ohiko laneko errendimenduaren gutxienez % 33ko murrizketa eragiten diona da, betiere, lanari dagozkion funtsezko zereginak betetzea eragotzi gabe.

Ezintasun iraunkor partzialaren ondoriozko prestazio ekonomikoa oroharreko zenbatekoan emandako kalte-ordain bakarraren ordainketa da, 24 hilabeteri dagokiona. Prestazio ekonomikoaren zenbatekoa aldi baterako ezintasuna zehazteko erabilitako eguneroko oinarri arautzaile berarekin kalkulatutako da.

Ezintasun iraunkor osoa

Langilea bere ohiko lanerako gaitasungabetzen duen egoera da, baldin eta langileak beste lan bat gauza badezake.

Ezintasun iraunkor osoaren ondoriozko prestazio ekonomikoa hileroko biziarteko pentsio bat da, langilearen urteko oinarri arautzailearen % 55en baliokidea. Langileak 55 urte baino gehiago baditu eta lanik egiten ez badu, zenbatekoa % 20 areagotuko da, oinarri horren % 75en zenbateko baliokidea jasoz.

Ezintasun iraunkor osoaren ondoriozko prestazio ekonomikoa hileroko biziarteko pentsio bat da, langilearen urteko oinarri arautzailearen % 55en baliokidea. Langileak 55 urte baino gehiago baditu eta lanik egiten ez badu, zenbatekoa % 20 areagotuko da, oinarri horren % 75en zenbateko baliokidea jasoz.

Erabateko ezintasun iraunkorra

Langilea edozein lanbide edo ofizio gauzatzeko gaitasungabetzen duena.

Bere urteko oinarri arautzailearen % 100ari dagokion biziarteko pentsio bat egokituko zaio.

Baliaezintasun handia

Langile ezindu iraunkorrak beste pertsona baten laguntza behar duenean, bizitzako ekintza funtsezkoenak gauzatzeko.

Ezintasun iraunkor osoari edo erabateko ezintasun iraunkorrari dagokion portzentajea oinarri arautzaileari aplikatuta ateratzen den biziarteko pentsioa egokituko zaio, osagarri bat gehituta.

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntuak: 0

You voted ‘down’