Kontingentzia profesionalengatiko prestazioa

Gizarte Segurantzaren arabera, hau da kontingentzia profesionala: laneko jardueraren bat gauzatzean sortutako gertaera, osasunean eragina duena (lan-istripua edo laneko gaixotasuna).

Zer da lan-istripua?

“Langileak besteren kontura edo norbere kontura lan egitean edo horren ondorioz sortutako gorputzeko edozein lesio” da.

Nola tramitatu?

Langile batek lan-istripua izanez gero, enpresak laguntza eskatzeko bolantea (VSA) bete eta langileari eman beharko dio, gertaeraren lekutik hurbilen dagoen Mutuaren laguntza-zentrora eraman dezan, arreta eta diagnostikoa egiteko:

 • Laneko baja gertatuz gero, langileak enpresari helaraziko dio, Fraternidad-Muprespa mutualitatera bidaliko duen istripu-agiria bete ahal izateko.
 • Laguntza medikoa bakarrik eman bada, laneko bajarik gabe, langileak partea emango dio enpresari; enpresak hilabetearen amaieran "baja medikorik gabeko lan-istripuen zerrenda" izapidetuko du.
 • Istripua “larria” bada edo langilea hil egiten bada, enpresak nahitaez jakinarazi beharko die gertatu den probintziako lan-administrazioko agintaritza eskudunari eta Mutualitateari, istripua gertatu eta 24 orduko epean, istripu-agiria gorabehera.

Delt@ sistemaren edo CoNTA atariaren bidez (Katalunian bakarrik) jakinaraziko da, gehienez ere bost egun balioduneko epean.

Prestazioaren zenbatekoa

Fraternidad-Muprespa mutualitateko mediku batek emandako baja medikoa hartu eta hurrengo egunetik, istripua izan duen langileak bere eguneroko kotizazio oinarriaren %75i dagokion diru-laguntza jasoko du, ordainketa eskuordetu bidez. Diru-laguntza %100era irits daiteke, langile bakoitzari dagokion hitzarmen kolektiboaren arabera.

Ordainketa zuzena

Aldi Baterako Ezintasun egoerak irauten duen bitartean, Fraternidad-Muprespa mutualitateak langileari ematen dion zuzeneko ordainketan eragin dezaketen inguruabar batzuk gerta daitezke:

 • Lan-kontratua amaitzea.
 • Enpresariak ordainketa eskuordetua egiteko betebeharra haustea.
 • Langileak sei hilabete baino gehiago igarotzea baja medikoko egoeran, baldin eta 10 langile baino gutxiagoko enpresan lan egiten badu.
 • INSSk baja medikoa espresuki luzatzea, lehen 12 hilabeteak igaro ondoren.
 • Prestazioaren gehienezko epea amaitzea (18 hilabete).

Izapideak egiteko inprimakiak

Eduki honi buruzko informazio gehiago

Zer da Laneko Gaixotasuna?

 Laneko Gaixotasuntzat hartzen da “beste pertsona batentzat egindako lanaren ondorioz sortzen dena, baldin eta lan hori aplikagarriak diren xedapenetan onartutako laneko gaixotasunen koadroan zehaztutako jardueren artean badago, eta gaixotasuna koadro horretan laneko gaixotasun bakoitzerako zehaztutako elementuen edo substantzien ondorioz sortu bada” (GSLOren 157. art.).

Legearen arabera gaixotasun bat laneko gaixotasun gisa kontuan hartzeko, hiru baldintza hauek bete behar ditu:

 • Gaixotasuna lanaren ondorioz garatutakoa izatea.
 • Gauzatutako jardueraren ondorioz garatutako gaixotasuna azaroaren 10eko 1299/2006 ERREGE DEKRETUAN ( 2006ko abenduaren 19ko BOEn argitaratuta) onartutako laneko gaixotasunen koadroan zehaztuta egotea.
 • Gaixotasuna koadro horretan  gaixotasun profesional bakoitzarentzat adierazitako elementuen edo substantzien ondorioz sortutakoa izatea.

Nola izapidetzen da?

TAS 1/2007 aginduaren barruan, betebehar hauek zehazten dira:

 • Laneko gertakizunen babesa bere gain hartzen duen Gizarte Segurantzako Mutua Kolaboratzaileak Gaixotasun Profesionalaren Partea egin eta izapidetu beharko du. Partearen hasierako komunikazioa laneko gaixotasuna diagnostikatu duten datatik hurrengo 10 lanegunetan burutu beharko dute.
 • Kontingentzia profesionalen estaldura duten enpresek Mutuari eman beharko diote eskura duten eta zati hori egiteko eskatzen zaien informazioa. Informazio hori Mutuari igorri beharko diote laneko gaixotasunaren partearen hasierako komunikaziotik 5 laneguneko epean.
 • Laneko gertakizunetako kudeaketan laguntzaile diren enpresetako mediku zerbitzuek –Autoaseguratzailea– bere langileen laneko gaixotasunen berri eman beharko diote dagokion Mutuari hiru lanegunetako epean. Halaber, bere esku dagoen informazioa eta partea gauzatzeko eska diezaioketena eman beharko diote mutuari. Informazio hori Mutuari igorri beharko diote laneko gaixotasunaren partearen hasierako komunikaziotik 5 laneguneko epean.

 

Izapideak egiteko inprimakiak

¿Erabilgarria izan al zaizu eduki hau?
(reset)
¡Mila esker zure botoagatik!

Puntuak: -1