Atopáronse as seguintes coincidencias

Formularios1 resultados en total

Cando un traballador se encontra imposibilitado de forma temporal para traballar, debido a unha continxencia común ou profesional, recibe unha prestación por incapacidade temporal que cobre a falta de ingresos do traballador e que produce uns custos determinados na súa empresa. Co fin de axudarlle a...