Simulador de costes de absentismo

¿Quere coñecer o impacto económico do absentismo na súa empresa co noso simulador?

Cando un traballador se encontra imposibilitado de forma temporal para traballar, debido a unha continxencia común ou profesional, recibe unha prestación por incapacidade temporal que cobre a falta de ingresos do traballador e que produce uns custos determinados na súa empresa.

Co fin de axudarlle a xestionar estes gastos, a mutua Fraternidad-Muprespa pon á súa disposición a seguinte ferramenta de cálculo, que lle permitirá coñecer os custos de xeito orientativo e enviarlle un correo electrónico cos resultados obtidos, unha vez finalizada a simulación.

Para calquera dúbida que lle poida xurdir, estamos dispoñibles a través da nosa ventá de contacto
  1. Datos
  2. Resultado
¿Cuál ha sido el motivo de la incapacidad temporal?
Datos de la baja
*
*
*
Sin signos de puntuación ("," ó ".")
¿La empresa complementa el salario del trabajador?

Indique en qué porcentaje:

%
%
%
%