Órganos de goberno e participación

Os órganos de goberno das Mutuas son: a Xunta Xeral, a Xunta Directiva e o director Xerente.

A Xunta Xeral é o órgano superior de goberno, e está integrado por todos os asociados, por unha representación dos traballadores por conta propia adheridos e por un representante dos traballadores ao servizo da entidade. A Xunta Directiva é o órgano colexiado ao que corresponde o goberno directo da Mutua. 

O Director Xerente é o órgano que exerce a dirección executiva da Mutua

¿Te ha resultado útil?
Vote down!

Puntos: -1

You voted ‘down’