Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no traballo

O Instituto Nacional de Seguridade e Saúde no Traballo é un organismo adscrito ao Ministerio de Traballo, Migracións e Seguridade Social, para a xestión, asesoramento e control das actividades orientadas á prevención de riscos laborais.