Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball

L’Institut Nacional de Seguretat i Salut i en el Treball és un organisme adscrit al Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social per a la gestió, l’assessorament i el control de les activitats orientades a la prevenció de riscos laborals.