EMAS (certificat)

Eco-Management and Audit Scheme o Reglament comunitari d’ecogestió i ecoauditoria.

És un certificat segons normativa voluntària de la Unió Europea (Reglament CE núm. 1221/2009) que reconeix aquelles organitzacions que han implantat un SGMA (Sistema de Gestió Mediambiental) i han adquirit un compromís de millora contínua. És el certificat més prestigiós de la Unió Europea i el més exigent en gestió mediambiental a escala mundial. És verificat mitjançant auditories independents.