TGSS

Sigla de Tresoreria General de la Seguretat Social.