Dose

En termos de hixiene industrial enténdese como a cantidade de contaminante absorbida polo organismo por unidade de tempo.