Autònom societari

Figura especial del RETA (Règim Especial de Treballadors Autònoms).
Treballador autònom que:
- Exerceix tasques de direcció en una societat mercantil, com a conseller o administrador, i és titular com a mínim del 25 % de les participacions.
- Treballa en la societat sense exercir tasques de direcció, però té la titularitat d’almenys un 33 % de les participacions.
- Treballa en la societat sense tenir-ne participacions, però conviu amb un soci que té almenys un 50 % de les participacions.