Autónomo Societario

Figura especial do RETA (Réxime Especial de Traballadores Autónomos).
Traballador autónomo que:
-  Desempeña labores de dirección nunha sociedade mercantil, como conselleiro ou administrador, da que é titular como mínimo do 25% das participacións.
- Traballa na sociedade sen exercer labores de dirección, pero ten a titularidade de polo menos un 33% das participacións.
- Traballa na sociedade sen ter participacións desta, pero convive cun socio que posúe polo menos un 50% das participacións.