Danys a la salut

Són tots els problemes de salut relacionats causalment amb les condicions de treball, independentment del temps que triguin a manifestar-se i estiguin o no en el quadre de malalties professionals. Els danys o problemes de salut derivats del treball inclouen els accidents de treball, les malalties professionals i les malalties relacionades amb el treball.