Autor
Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)
Última actualització
Actualitat
Descripció

TC 2/8 Certificado cumplimentado por la empresa del mes previo a la baja médica. Boletín de cotización a la Seguridad Social. colectivo de trabajadores agrarios por cuenta ajena

Tipus fitxer

Adobe® Portable Document Format

Aquest document té format .pdf (Adobe® Portable Document Format); si no teniu el programa adequat per poder visualitzar-lo, podeu baixar-vos-el a l’enllaç següent (feu clic aquí)
Mida
1 MB
Versió
5