EPI

Sigla d’equip de protecció individual en l’àmbit de la prevenció de riscos laborals.