Prevenció de riscos laborals

Conjunt d’accions dutes a terme per l’empresa, i a el seu propi càrrec, orientades a evitar o reduir qualsevol dany que puguin patir els seus treballadors assalariats com a conseqüència del treball (accidents laborals, malalties professionals, lesions posturals, etc.).