Farmaciol Fraternidad Muprespa

Sol·licitud de farmacioles

A través del formulari següent podrà fer la sol·licitud electrònica de la farmaciola de primers auxilis a la qual té dret com a empresa associada a Fraternidad Muprespa. Per tramitar la sol·licitud cal que empleni totes i cadascuna de les dades davall indicades.

Presti especial atenció a les dades d'empresa sol·licitant i a l'adreça, ja que seran contrastades per procedir al tràmit de la tramesa. En cas que les dades siguin incorrectes, que l'empresa no estigui associada amb Fraternidad Muprespa en el moment de la sol·licitud o que no estigui al dia de les seves obligacions, la sol·licitud serà desestimada.

Per garantir que la sol·licitud s'ha fet de manera correcta, confirmi que l'aplicació l'informa explícitament d'això i que al cap de pocs minuts rep un correu electrònic a l'adreça electrònica que ha indicat. En cas contrari, la sol·licitud no s'haurà tramitat i haurà de procedir de nou.

  1. Dades d'enviament
  2. Detalls de la sol·licitud
  3. Confirmació
Persona que realiza la solicitud
*
*
*
*
Datos de la empresa solicitante
*
*
*
*
Dirección de entrega
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*