Caixas de Primeiros Auxilios Fraternidad Muprespa

Solicitude de caixas de primeiros auxilios

A través do seguinte formulario poderá realizar a solicitude electrónica da caixa de primeiros auxilios á que ten dereito como empresa asociada a Fraternidad-Muprespa. Para tramitar a solicitude é imprescindible que complete todos e cada un dos datos abaixo indicados.

Preste especial atención aos datos de empresa solicitante e ao seu enderezo, pois estes serán contrastados para proceder ao trámite do envío.En caso de que os datos sexan incorrectos, a empresa non estea asociada con Fraternidad-Muprespa no momento da solicitude ou non estea ao día das súas obrigas, a solicitude será desestimada.

Para garantir que a solicitude se realizou de xeito correcto, confirme que a aplicación lle informa explicitamente diso e que aos poucos minutos recibe un correo electrónico no enderezo de correo electrónico que comunicase. En caso contrario, a solicitude non se terá tramitado e deberá proceder de novo.

  1. Datos de envío
  2. Detalle del pedido
  3. Confirmación
Persona que realiza la solicitud
*
*
*
*
Datos de la empresa solicitante
*
*
*
*
Dirección de entrega
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*