Grups de cotització

Cadascun dels grups, en els quals es van classificar, a l'efecte de cotització a la Seguretat Social, les categories professionals existents en les diferents reglamentacions de treball.