Grups de cotització

Cada un dels onze grups en què es classifiquen, a l’efecte de cotització a la Seguretat Social, les categories professionals existents en les diferents reglamentacions de treball. Cada grup té assignats uns límits màxims i mínims de base de cotització.   

1  Enginyers i llicenciats. Personal d’alta direcció no inclòs en l’article 1.3.c) de l’Estatut dels treballadors 

2  Enginyers tècnics, pèrits i ajudants titulats 

3  Caps administratius i de taller 

4  Ajudants no titulats 

5  Oficials administratius 

6  Subalterns 

7  Auxiliars administratius 

8  Oficials de primera i segona 

9  Oficials de tercera i especialistes 

10  Peons 

11  Treballadors menors de divuit anys