Incapacitat permanent absoluta

La que inhabilita per complet el treballador per a tota professió o ofici. La pensió és del 100% de la base reguladora.